Özel Soma Diyaliz Merkezi

15.06.2021 11:55

Hava Durumu


Döviz Kurları

Alış Satış
3,01 3,01
3,37 3,37

Sitemizi nasıl buldunuz ?

TIBBİ DONANIM

 

Braun Dialog Advanced

Makinelerimiz Bikarbonat diyalizi yapan Braun Dialog Advancedmodeli olup, bilgisayar donanımlıdır. Hastaların tansiyonunu otomatik olarak ölçmekte, hafızasına kayıt etmekte ve belirlenen sınırlar dışına çıktığı takdirde sesli ve ışıklı olarak uyarmakta. Böylece hastalarımızın ani tansiyondüşmesi veya yükselmesi kontrol altında tutulmaktadır.

Kt/V Hesaplaması Kt/V diyaliz devam ederken sürekli izlenmektedir.

•Kt/V hesaplanırken diyalizer üre klerensi, diyalizat akışı, kan akışı, hasta ağırlığı ve UF hızı göz önüne alınmaktadır.

•Kullanıcı hedef Kt/V değerini belirledikten sonra eğer hesaplanan Kt/V bu değerin altında olursa, cihaz kullanıcıyı uyarmaktadır.

 

Su Sistemi

 

Merkezimizde kurulu olan GAMBROmarka, CWP 62serisi su arıtma sistemi 'Online'olarak çalışmaktadır ve su sistemine ait cihazlarla diyaliz salonu arasındaki hatlar 'Loop'(sapma olmaksızın döngü) şeklindedir. Hiçbir suretle, sistemin hiçbir yerinde su sabit kalmamakta, beklememekte ve cihaz başına ihtiyaç duyulan arıtılmış su miktarı kadar üretim yapılmaktadır. Sistem çalışmadığı süre içerisinde, tatil günleri ve geceleri de dahil olmak üzere, borular ve diğer kısımlarda bulunan suyu, bakteri üremesini önlemek amacıyla bekletmemekte ve belirli aralıklarla, otomatik olarak aynı döngüyü tekrar etmektedir.

Şehir şebekesinden gelen sudaki bakteri ve endotoksinler ise su arıtma sisteminin ROünitesinde membranlar tarafından arıtılmakta ve arıtılan su hiçbir yerde bekletilmeden salona gönderilmektedir. Bu şekilde ultrafilitrasyonişlemi gerçekleştirilmektedir. Merkezimizde kurulu olan GAMBROmarka CWP 62serisi su sistemi cihazı on-lineolarak çalışmakta olup, giriş suyunun kalitesine bağlı olarak 15 derece ısıda ortalama 35cihaz     (1080 L/saat) 20 derece ısıda ortalama 40cihaz (1200 L/saat kapasitelidir.

  

 

 


Bu site Yeşilbeyaz e-İş Çözümleri tarafından desteklenmektedir.